REFERENCE PROJEKTU – SOLÁRNÍ TRACKER

5
7
8
6

● Instalovaná kapacita: 230KWp.
● Kategorie produktu: Dvouosý sledovač.
● Místo projektu: Japonsko.
● Doba výstavby: srpen 2017.
● Světlá výška: Minimálně 1,0 m.


Čas odeslání: 26. září 2021