REFERENCE PROJEKTU – SOLÁRNÍ TRACKER

Solární elektrárna Hybird
● Instalovaná kapacita: 40 MWp
● Kategorie produktu: Horizontální jednoosý sledovač
● Kategorie produktu: Hubei
● Doba výstavby: březen 2017
● Typ pozemku: Rybník
● Vodní výška: Minimálně 3,0 m

9
10
11

Čas odeslání: říjen-08-2021