REFERENCE PROJEKTU – SOLÁRNÍ TRACKER

1

● Instalovaná kapacita: 120KWp.
● Kategorie produktu: Dvouosý sledovač.
● Místo projektu: Jižní Afrika.
● Doba výstavby: červen 2018.
● Světlá výška: Minimálně 1,5 m.


Čas odeslání: 26. září 2021